oem-retail soft co.,ltd
Jakość jest pierwsza, uczciwa usługa to baza, dobra cena to wyższa

Dom
Produkty
O nas
Wycieczka po fabryce
Kontrola jakości
Skontaktuj się z nami
Poprosić o wycenę
Dom ProduktyKlucz licencyjny Adobe Photoshop Cs6

PC Adobe Acrobat Pro 2017 Pełny klucz licencyjny 1 Użytkownik dla systemu Windows nie wiąże wiadomości e-mail

Certyfikaty
Chiny oem-retail soft co.,ltd Certyfikaty
Opinie klientów
Bardzo dobry partner w oprogramowaniu, dobra cena i ciepła obsługa, myślę, że możemy pracować cały czas

—— John mak

najbardziej wiarygodny dostawca, jaki kiedykolwiek widziałem. z przyjemnością poradzę sobie z tobą, dzięki

—— Daniel camiel

Im Online Czat teraz

PC Adobe Acrobat Pro 2017 Pełny klucz licencyjny 1 Użytkownik dla systemu Windows nie wiąże wiadomości e-mail

PC Adobe Acrobat Pro 2017 Full License Key 1 User For Windows Not Bind Email
PC Adobe Acrobat Pro 2017 Full License Key 1 User For Windows Not Bind Email PC Adobe Acrobat Pro 2017 Full License Key 1 User For Windows Not Bind Email

Duży Obraz :  PC Adobe Acrobat Pro 2017 Pełny klucz licencyjny 1 Użytkownik dla systemu Windows nie wiąże wiadomości e-mail

Szczegóły Produktu:

Miejsce pochodzenia: USA
Nazwa handlowa: Adobe
Orzecznictwo: software
Numer modelu: Acrobat pro 2017

Zapłata:

Minimalne zamówienie: 1 szt
Cena: cheap
Szczegóły pakowania: cyfrowe wysyłanie pocztą
Czas dostawy: 1 GODZINA
Zasady płatności: T / T, Western Union, MoneyGram, Transferwise, Payoneer
Możliwość Supply: 100 sztuk / dzień
Szczegółowy opis produktu
klucz: Cyfrowy Język: Wielo
Aktywacja: aktywacja online Jakość: 100% aktywowane
Dostawa: e-mail lub skype obszar aktywacji: Globalny aktywny
OS: Windows Powiązany adres e-mail: object(Yaf_Exception_LoadFailed_Controller)#14 (8) { ["string":"Exception":private]=> string(0)
High Light:

license key photoshop cs6 2016

,

ps cs6 license key

PC Adobe Acrobat Pro 2017 Pełny klucz licencyjny 1 Użytkownik dla systemu Windows nie wiąże wiadomości e-mail

 

In 2015, Adobe released Adobe Acrobat Pro DC. W 2015 r. Adobe wydało Adobe Acrobat Pro DC. This DC ("Document Cloud") version has a new interface, cloud storage support, and other new features. Ta wersja DC („Document Cloud”) ma nowy interfejs, obsługę pamięci w chmurze i inne nowe funkcje.

You can use PDF in nonprofit organizations in many ways, from making flyers downloadable to any operating system or device to collecting and tracking legally binding signatures. Pliki PDF można wykorzystywać w organizacjach non-profit na wiele sposobów, od udostępniania ulotek do dowolnego systemu operacyjnego lub urządzenia, po zbieranie i śledzenie prawnie wiążących podpisów. Take a quick look at the differences between Adobe Acrobat Pro 2017 and Adobe Acrobat Pro DC to help you determine what is best for your organization. Rzuć okiem na różnice między Adobe Acrobat Pro 2017 i Adobe Acrobat Pro DC, aby pomóc Ci określić, co jest najlepsze dla Twojej organizacji.

Wspólna cecha

Both versions of Acrobat can view, create, modify and merge PDF files. Obie wersje programu Acrobat mogą wyświetlać, tworzyć, modyfikować i scalać pliki PDF. They are all integrated with popular document creation applications (such as Microsoft Word). Wszystkie są zintegrowane z popularnymi aplikacjami do tworzenia dokumentów (takimi jak Microsoft Word). This means that you can export directly from Microsoft Word or save the document as a PDF, and you can collect and track anyone 's electronic signature, whether or not they have Adobe membership. Oznacza to, że możesz eksportować bezpośrednio z Microsoft Word lub zapisać dokument jako plik PDF, a także możesz zbierać i śledzić podpis elektroniczny każdego użytkownika, bez względu na to, czy jest on członkiem Adobe.

Przeglądaj produkty Adobe
Funkcje unikalne dla Adobe Acrobat Pro DC

Interakcja z PDF

PC Adobe Acrobat Pro 2017 Pełny klucz licencyjny 1 Użytkownik dla systemu Windows nie wiąże wiadomości e-mail 0
This is a new feature of Acrobat Pro DC: you can send and track PDFs and confirm whether they have been delivered. To nowa funkcja programu Acrobat Pro DC: możesz wysyłać i śledzić pliki PDF oraz potwierdzać, czy zostały dostarczone. Acrobat Pro DC also integrates with other cloud storage systems, such as Box, Google Drive and Microsoft OneDrive. Acrobat Pro DC integruje się również z innymi systemami przechowywania w chmurze, takimi jak Box, Dysk Google i Microsoft OneDrive. This feature will be very useful when you need timeliness approval from other places or board members who are traveling. Ta funkcja będzie bardzo przydatna, gdy potrzebujesz zatwierdzenia terminowości z innych miejsc lub członków zarządu, którzy podróżują. This is also a good way to track whether the volunteer has received all the information needed for the upcoming event. Jest to również dobry sposób na sprawdzenie, czy wolontariusz otrzymał wszystkie informacje potrzebne na nadchodzące wydarzenie.

Stwórz PDF
Both versions allow you to create PDFs from other applications and merge documents into a single PDF document. Obie wersje umożliwiają tworzenie plików PDF z innych aplikacji i scalanie dokumentów w jeden dokument PDF. However, Acrobat Pro DC also allows you to directly convert Photoshop, Illustrator and InDesign files to PDF in these applications. Jednak Acrobat Pro DC umożliwia także bezpośrednią konwersję plików Photoshop, Illustrator i InDesign do plików PDF w tych aplikacjach. And it can better integrate with Microsoft Office 365. This feature can save a lot of time in creating emails such as charts, diagrams and graphs to send to community members. I może lepiej integrować się z Microsoft Office 365. Ta funkcja pozwala zaoszczędzić dużo czasu podczas tworzenia wiadomości e-mail, takich jak wykresy, diagramy i wykresy, które można wysyłać do członków społeczności.

Edytuj plik PDF
Most versions of Acrobat allow you to find and change text in documents. Większość wersji programu Acrobat umożliwia wyszukiwanie i zmianę tekstu w dokumentach. However, Acrobat Pro DC allows you to edit the scanned document, add text in the original font of the document, and compare two versions of a single PDF. Jednak Acrobat Pro DC pozwala edytować zeskanowany dokument, dodawać tekst w oryginalnej czcionce dokumentu i porównywać dwie wersje pojedynczego pliku PDF. Acrobat Pro DC also enables you to convert PDF to Office files more accurately, including Word, Excel and PowerPoint. Acrobat Pro DC umożliwia także dokładniejszą konwersję plików PDF na pliki Office, w tym Word, Excel i PowerPoint.

Podpis elektroniczny


Although both Acrobat Pro 2017 and Acrobat Pro DC can collect and track electronic signatures in real time, Acrobat Pro DC provides more functions. Chociaż zarówno Acrobat Pro 2017, jak i Acrobat Pro DC mogą zbierać i śledzić podpisy elektroniczne w czasie rzeczywistym, Acrobat Pro DC zapewnia więcej funkcji. On the one hand, the DC version allows you to simply share links to documents that need to be signed. Z jednej strony wersja DC pozwala po prostu udostępniać linki do dokumentów, które wymagają podpisu. This allows the entire process to be carried out safely in the cloud. Umożliwia to bezpieczne przeprowadzenie całego procesu w chmurze. Acrobat Pro DC also allows you to convert any paper Word document into a fillable form. Acrobat Pro DC pozwala również konwertować dowolny papierowy dokument Word na formularz do wypełnienia. This is a good tool for organizations that need to collect a lot of information from event participants, volunteers, etc. In addition, the Adobe Sign application available through Adobe Document Cloud allows you to use mobile devices to perform the following operations: Jest to dobre narzędzie dla organizacji, które muszą zebrać wiele informacji od uczestników wydarzenia, wolontariuszy itp. Ponadto aplikacja Adobe Sign dostępna za pośrednictwem Adobe Document Cloud umożliwia korzystanie z urządzeń mobilnych do wykonywania następujących operacji:

Inne produkty w magazynie:

okno systemu Windows: Pakiet biurowy Microsoft Office:
Windows 10 pro OEM 32-bitowy / 64-bitowy angielski / hiszpański / francuski Office 2019 Pro / H&B / H&S / Wersja detaliczna / PKC / OEM / COA Sticker
Windows 10 pro Retail USB 32-bitowy / 64-bitowy angielski Wersja Office 2016 Pro / H&B / HS / Pro Plus / PKC / OEM / COA Sticker
Windows 8.1 pro OEM 32-bitowy / 64-bitowy angielski / Pełna wersja Wersja detaliczna Office 2013 Prp / H&B / HS / Pro Plus / PKC / USB / OEM / COA
Windows 8.1 pro Retail 32-bitowy / 64-bitowy angielski / Pełna wersja Wersja detaliczna pakietu Office 2010 Pro / Naklejka PKC / OEM / COA
Windows 7 pro OEM 32-bitowy / 64-bitowy angielski / hiszpański Zapytanie o produkty Adobe
Windows 7 pro Retail 32-bitowy / 64-bitowy angielski / Pełna wersja Serwer MS Windows:
Klawisz Windows i certyfikat COA: Windows Server 2016 R2 standardowa wersja OEM w języku angielskim / hiszpańskim / innym
Windows 10 pro / home key sticker Windows Server 2012 R2 standardowa wersja OEM w języku angielskim / hiszpańskim / innym
naklejka pro 8 dla systemu Windows 8 / 8.1 Windows Server 2012 R2 standardowa wersja detaliczna angielski / arabski / hiszpański / inny
naklejka na klucz do systemu Windows 7 pro / hp Windows OEM 2008 R2 Wersja OEM Angielski / Arabski / Hiszpański / Inny
 

Szczegóły kontaktu
oem-retail soft co.,ltd

Osoba kontaktowa: Edwin

Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas (0 / 3000)